Tuesday, February 17, 2015

Meie kooli IKT areng
Kui Kostivere kooli renoveerimist planeeriti ja renoveeriti (2012-2013), siis loobus Kostivere kool teadlikult traditsioonilise arvutiklassi loomisest ja sisustamisest. Meil on küll matemaatika klassis 9 lauaarvutit. Seal saab ka nö traditsioonilisel moel arvuteid kasutada. 


Seadsime algusest peale eesmärgiks mobiilse arvutiklassi soetamise ja hilisema kasutamise. Samuti lähtume VOSK (võta oma seade kaasa) põhimõttest, ehk siis kasutame õppetöös ka õpilaste isiklikke nutiseadmeid. 


2013. a lõpus saime koolile 15 tahvelarvutist ja laadimispunktist koosneva Samsung School litsentsil põhineva mobiilse arvutiklassi. Leppisime ühe õpetajaga kokku ka haridustehnoloogi ameti õppimises ja praktiseerimises. Hiljem õpetaja loobus sellest lisatööst ja praegu on kool jälle ilma haridustehnoloogita. 


Peame seda praegu kooli suurimaks nõrkuseks antud õppevaldkonnas. Püüame leida uue haridustehnoloogi selle õppeaasta lõpuks või äärmisel juhul sügiseks 2015. Kokkuvõtteks võib konstateerida, et riisvara omamisest üksi ei piisa. Õpetajatel on vaja abi ja tuge. Esimene vaimustus on üle läinud ja mobiilset arvutiklassi kasutavad veel üksikud entusiastid. 


Teine plaan puudutab rohkem õppeprotsessi juhtimist. Oleme sel kevadel soetamas  õpetajate tuppa Seewoo puutetahvlit, mis on kasutatav digitaalse tunniplaanina, teadetetahvlina ja infoallikana. See seade peab olema ühendatud võrguga, et kõigi pedagoogidel oleks seadmele ligipääs. Samuti peaks tunniplaan olema seotud kooli koduleheküljega ja igas seadmes avatav. 


Koolitusele tuleku üks eesmärk on saada kooli kolmeliikmelisele meeskonnale sarnane ettevalmistus ja arusaamad tänapäevaste IKT-vahendite kasutamisest nii õppetöös kui ka kooli õppeprotsessi juhtimises ja koolijuhtimises.  Meil jääb selles osas professionaalsetest teadmistest puudu  ja ka IKT-alane tugi on nõrk, sest koolil puudub ka IKT-spetsialist. Praegu toetume vallavalitsuses töötava spetsialisti abile.

Eesmärk on väikese põhikoolina olla IKT valdkonnas esirinnas ja tulevikus ka teistele eeskujuks. 

Mobiilne arvutiklass tahvelarvutitega


No comments:

Post a Comment