Friday, March 27, 2015

Teekonnal digitaevasse...

Digihoos


Pärast kahepäevast koolitust/seminari Viimsis seadsime eesmärgiks ellu viia seal kokkulepitu. 9. märtsil käsitlesime ja arutasime digiprojekti teemat juhtkonna kokkusaamisel. Teisipäeval, 10. märtsil tutvustasime plaani ja tegevusi õpetajate infotunnis. Seadsime eesmärgiks, et mai lõpuks kasutab vähemalt 10 õpetajat õppetöös meie mobiilset tahvelarvutitega arvutiklassi, mis on koolil olemas olnud juba natuke üle aasta. Soovitatavalt kasutavad ka Samsung Schooli rakendust.

Meil ei ole koolis ei IT-spetsialisti ega ka haridustehnoloogi. Seetõttu leppisime 10. märtsil valla IT-spetsialistiga kokku, et ta hakkab lähikuudel olema koolis õpetajatele abiks ja toeks kahel päeval nädalas. Tänaseks on tahvelarvutite tarkvara uuendatud ja arvutid n-ö üle käidud. 27.03 tuleb kooli spetsialist, kes meile wifi-võrgu ehitas. Ta püüab wifi-levi parandada. Kõik seadmed on olemas, aga aasta jooksul on kvaliteet halvenenud. Selle lühikese aja jooksul on mitu õpetajat tahvelarvuteid õppetöös kasutanud, aga need inimesed on seda ka varem üsna regulaarselt teinud. Uusi kasutajaid veel lisandunud ei ole.

Kokku on lepitud esimese avatud tunni kuupäev - 9. aprill. Õpetajad on kutsutud vaatlema viienda klassi eesti keele tundi, kus õpetaja kasutab õpetamisel digivahendeid. Selle eesmärk on näidata, kuidas IT-vahendite abil saab tundi põnevamaks muuta.

27.03 tuleb kooli 6 inimest Microsoft Eestist. See toimub projekti „Reaalainetega edukaks“ raames, kus üheks teemaks on VOSK ehk siis see, kuidas õpilased saaksid oma digiseadmeid õppe-eesmärgil kasutada.

HITSA-projektis osalemine on koolis elavdanud digiseadmete õppetöös rakendamise teemat ja loodame, et see ei ole ajutine.

Elu on täis vastuolusid. Kõige eelneva taustal tegeleme samal ajal sellega, et algklasside õpilased ei kasutaks VAHETUNDIDE ajal digiseadmeid. Selleks oleme algklasside korrusele ostnud kott-toole ja lisamööblit, kuhu paigutada raamatuid, ajakirju, lauamänge jms. Paljud neist on lapsevanemate ja teiste kohalike inimeste poolt pärast üleskutset koolile kingitud. Ka see algatus on tulemusi andmas ja lapsed on VÄHEM vahetunni ajal oma digiseadmetes.

Digivaba vahetund

2. aprilli veebiseminaril võime tegevusi üksikasjalikumalt kirjeldada.

1 comment:

  1. Väga hästi planeeritud ja süsteemne lähenemine. Jään põnevusega ootama muljeid avatud tunnist. WIFI võrgu olemasolu on VOSK lähenemise puhul ülivajalik.

    ReplyDelete