Thursday, April 9, 2015

Endiselt digihoosOn heameel, et veebiseminar möödus hästi. Saime tehniliselt hakkama ja positiivse tagasiside seni tehtule. Meeldib ka see, et vaatamata igapäevasele kiirele koolielule, oleme siiski meeskonnaga leidnud aja koos istuda, tegevusi natuke analüüsida ja tulevikku planeerida. Tänaseks on projekti jooksul tahvleid õppetöös kasutanud 5 õpetajat. Eesmärk mai lõpuks on vähemalt 10 õpetajat.

Täna toimus esimene avatud tund, mille viis läbi meie meeskonna liige, eesti keele õpetaja Riina Arunurm. Toimus 5. klassi eesti keele tund. Riina on ka selle klassi klassijuhataja.

 Õpilased tahveldamas

Tund oli üles ehitatud tahvelarvutite kasutamisele. Tunni alguses avasid kõik õpilased QR-koodi abil kooli eesti keele blogi. Tuletati meelde eelmise tunni teemat, milleks oli konspekteerimine. Siseneti Kahooti internetikeskkonda ja vastati seal kordamisküsimustele. Kõik õpilased töötasid kaasa, tehnilisi probleeme ei olnud. Järgmiseks loeti selfie’de kohta. Selgus, et õige eestikeelne vaste on selfi. Rääkides võib kasutada ka kõnekeelseid enekat ja endlit. Aja planeerimisel kasutas õpetaja ka liivakella. Tunni lõpuks tegid õpilased 140-st kirjamärgist koosneva konspekti selfi kohta. Kogu seda tegevust kuvati dataprojektori ekraanile. Õpetaja kasutas selleks tehnilist vahendit dongle.
Kogemusi omandama oli tulnud 7 kolleegi.
Täna pärast tundide lõppu toimus ka tunni analüüs. Vaatlejatele jäi silma, et õpilaste digioskused on kohati veel nõrgad. Puudub oskus kasutada tahvelarvutit kui töövahendit. Õpetajad veendusid siiski selles, et tahvelarvutite abil on võimalik õpetada erinevaid teemasid.
Tunni läbiviimine tõestas veel kord, et arvutiõpetuse tunnid on vajalikud juba algklassidest alates. See aitab tõsta õpilaste baasoskuste taset, tänu millele oleks võimalik ka teisi teemasid lihtsamalt õpetada.

 Õpetaja krihveldamas

Samuti toimus sel nädalal esimene kokkusaamine seoses uue projektiga Samsungi Digipööre, kuhu plaanime Kostivere Kooliga kandideerida. Tegime seda ka eelmisel õppeaastal, kuid sel aastal loodame, et läheb paremini. Projektis osalemine oleks loogiline jätk praegusele HITSA projektile „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“.
Täiendame blogi kindlasti pärast järgmisi avatud tunde!

No comments:

Post a Comment