Monday, May 18, 2015

Endiselt poolel teel...Programmi „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ kokkuvõtteks võib öelda, et hästi õnnestusid meie õpetajate Mari ja Riina avatud tunnid. Seal oli praktiliselt näha, kuidas on võimalik digivahendeid õppe-eesmärgil rakendada. Lisaks tehnilistele vahenditele kajastasid need tunnid ka uuenenud õpikäsitust, kus tegevused olid üles ehitatud õppija vajadustest ja aktiivsusest lähtuvalt.Kui avatud tundide analüüsid kõrvale jätta, ei ole toimunud süsteemset digikogemuste vahetamist õpetajate vahel (digivahetund vms). Puuduva haridustehnoloogi ülesandeid on osaliselt täitnud matemaatikaõpetaja Tiina. Kaasa aitas ka valla IKT-spetsialist Kalev. Kahjuks ei ole kummalgi neist olnud aega selleks, et luua internetipõhine kalender ja ühisdokumendid, mida näeksid kõik kooli töötajad (Google Drive).

Tahvelarvutite kasutamise kalender/graafik on üleval Google Drive`is. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös on viimastel kuudel olnud väga aktiivne. Kohati tekkis juba olukordi, kus mitu õpetajat oleksid soovinud neid samaaegselt kasutada. Seadsime eesmärgiks, et programmi kestmise jooksul kasutaksid tahvelarvuteid õppetöös vähemalt 10 õpetajat. Jõudsime päris lähedale. Regulaarselt on seda teinud 9 õpetajat. Aga kui vaadata natuke pikemat perioodi ka enne projektis osalemist, siis on tahvleid õppetöös kasutanud 12 õpetajat.

Tahvelarvutite kasutamise graafik

Õpetajate hinnangul on algklasside õpilaste digipädevus päris palju paremaks muutunud. Kui võimalik, püüame järgmisest õppeaastast alustada arvutiõpetuse tunde esimesest kooliastmest.Kahjuks me ei suutnud leida moodust või meetodit, kuidas kaardistada õpetajate digioskusi ja teha selgeks koolitusvajadus. Praeguse plaani järgi kavatseme sellest ülevaate saada arenguvestluste käigus.

Meie kool ja kooli meeskond on huvitatud osalemisest HITSA programmi teises moodulis „Haridusasutuse digitaristu arendamine“.


No comments:

Post a Comment